img

Огромна трагедия! Почина един от най-добрите български професори в медицината

/
/
/
250 Views

Починал е чл.-кор. проф. д-р Иван Митов.

Той ни напусна завинаги на 72-годишна възраст, съобщиха от Медицинския университет-София. В продължение на четири години, от 2016 до 2020-та той бе декан на Медицински факултет във висшето учебно заведение.

Завършил е Медицинската академия през 1976 година. От 1977до 1979 г. работи като специалист в Института по микробиология към БАН, а след това в Катедрата по микробиология при Медицинския факултет към МУ-София. Специализирал е в Макс Планк институт по имунология, Фрайбург, Германия.

Дисертацията си за получаване на

 

 

научно образователната степен „доктор“ защитава през 1987 г. , а през 2005 г. защитава и втората си дисертация и става доктор на медицинските науки. През 1992 г. е хабилитиран за доцент по микробиология и е назначен за завеждащ секция, а през 2006 г. става професор.

През периода 2000-2008 г. е ръководител на Катедрата по медицинска микробиология на МУ-София, а от 2008 г. е назначен за зам.-декан на Медицинския факултет на университета. През 2014 г. е избран за член кореспондент на БАН.

В рамките на учебно-преподавателската

си дейност проф. Иван Митов чете лекции по микробиология на студенти медици, стоматолози и фармацевти, на студенти по медицина на английски език и в курсове по следдипломно обучение на лекари и биолози. Участвал е в съавторски колективи, издали 8 учебника и монографии. Автор е на над 100 статии в научни издания.

Има патент за 11 изобретения и е

участвал в повече от 150 научни форума с доклади и научни съобщения. Бил е ръководител при разработването на 12 проекта и е участвал в екипите осъществили 17 проекта.

Проф. Иван Митов беше председател

на Българското дружество по медицинска микробиология и на Съвета по медицински науки при МУ-София от 2004 до 2008 г., а на Комисията за биологични продукти към Агенцията за лекарствени средства през 2009 година. Ръководството на МУ – София изказва своите най-искрени съболезнования на неговото семейство и близки.

Поклон пред паметта му!

Материалът Огромна трагедия! Почина един от най-добрите български професори в медицината е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text
error: Съдържанието на сайта е защитено!