img

Ето кои пенсионери получават висок коефициент при пенсиониране

/
/
/
193 Views

Основно мъжете у нас получават висок коефициент при пенсиониране, от който зависи и размерът на пенсията, която ще взимат. Това показват данните на Националния осигурителен институт.

Според тях с високи индивидуални коефициенти над 2, 3 и 4, зад които стоят високи работни заплати и респективно висок осигурителен доход, категорично с дял от около 70% са мъжете.

 

Съществено по-малък е относителният дял на жените с високи индивидуални коефициенти – около 30%. Същевременно близо 75% от най-ниските коефициенти със стойност до 1 са на жени.

Запазва се тенденцията индивидуалните коефициенти на мъжете да са по-високи от тези на жените.

Заплащането на положения труд, съответно и размерът на осигурителния доход зависят от множество фактори, сред които професиите и видът на изпълняваните дейности, в които са били заети жените и мъжете преди пенсиониране, времето прекарано в безработица, времето отдадено на зависими от грижи членове на семейството и други фактори, обясняват експертите от НОИ.

Индивидуалният коефициент е показател, който има основно участие в пенсионната формула и е пряко свързан с дохода, върху който са внесени осигурителните вноски за определен период. Колкото по-висок е този доход спрямо средния за страната, толкова по-голям е индивидуалният коефициент, а съответно и размерът на пенсията.

Средният коефициент за пенсиониралите се през първите шест месеца на тази година е 1,007, както за мъжете той е 1,062, а за жените – едва 0,916. Интересното е, че за жените, работили първа категория труд, коефициентът при определяне на пенсията им е 2,064, докато за мъжете е доста по-нисък – 1,169.

Средният индивидуален коефициент на пенсионер за личните първи пенсии за осигурителен стаж и възраст, включително на работилите в МВР и отбраната, към края на миналата година е 1,282. За мъжете той е 1,511, а за жените – 1,126. При новоотпуснатите пенсии разликата между мъжете и жените е по-голяма, като за дамите е 0,950, а за мъжете – 1,171.

40 на сто от пенсионерите обаче имат индивидуален коефициент до 1 или това са 585 851 от общия брой лични първи пенсии за осигурителен стаж и възраст, които по данни на НОИ са близо 1,5 милиона. От тях 27,5% (161 205) се получават от мъже и съответно преобладаващата част от 72,5% (424 646) – от жени;

С коефициент от 1 до 2 са близо половината пенсионери, като тук процентите са почти равни между мъжете и жените. Не така обаче стоят нещата при тези с коефициент от 2 до 3, които са 9,2% от всички личните първи пенсии за осигурителен стаж и възраст.

Тук категорично превес имат мъжете, които са близо 70 на сто от всички с такъв коефициент. Само 31 394-има пенсионери могат да се похвалят с коефициент при пенсиониране от 3 до 4 и тук почти 72 на сто са мъжете. Най-висок коефициент имат 4 087 пенсионери – над 4. От тях 73,6% (3 008) са мъже и 26,4% (1 079) са жени.

Без индивидуален коефициент (отпуснати в минимален размер) са 2,4% (36 515), като 70 на сто са жени.

Не толкова голяма разлика при индивидуалния коефициент има при различните категории труд. Така например за работилите първа категория труд средният е 1,771, съответно 1,882 за мъжете и 1,597 за жените. За втора категория труд той е 1,401 (мъже – 1,590, жени – 1,281), а за най-масовата трета – 1,189 (1,451 – мъже и 1,132 – жени).

Най-ниски коефициенти при пенсиониране получават хората с инвалидни пенсии поради общо заболяване – едва 0,994 за мъжете и 0,788 за мъжете.

С индивидуален коефициент 0,887 са пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, с коефициент 0,874 са пенсионерите със загубена работоспособност от 71 до 90 на сто и с 0,830 са тези със степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто.

При новите пенсии за инвалидност средният ИК е още по-нисък – 0,768, като за тези с увреждане над 90 на сто е 0,813. С коефициент 0,769 са пенсионерите със загубена работоспособност от 71 до 90 на сто и с коефициент 0,752 са тези с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто.

Как се определя коефициентът

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножава по индивидуалния коефициент на лицето.

Той пък се изчислява по различни методики в зависимост от началната дата на пенсията. Когато пенсията се отпуска с начална дата до 31.12.2018 г. включително, индивидуалният коефициент се определя от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години преди 1997 г. по избор на лицето, и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му.

До началото на 2022 г. кандидат пенсионерът имаше право да избере дали размерът на пенсията му да бъде определен с индивидуален коефициент, изчислен по формулата, при която се взимаха „трите златни години”.

След това остана новата формула, при която коефициентът при пенсиониране се изчислява от осигурителния доход на човек за стажа му след 2000 г. до датата на отпускане на пенсията. Периодът обаче не може да е по-малък от 36 месеца. Ако той няма достатъчно стаж, се взема предвид и последният доход преди 2000 г.

Ако доходът общо за целия осигурителен стаж е по-малък от 36 месеца, индивидуалният коефициент се изчислява от наличния осигурителен доход.

За пенсиите с начална дата след 1 януари 2019 г. индивидуалният коефициент се определя, като сборът на месечните съотношения между осигурителния доход на лицето за месеца и средния осигурителен доход за страната за същия месец се раздели на сбора от съотношенията между броя на работните дни, за които се отнася осигурителният доход, и броя на работните дни през месеца – за всички месеци участващи при изчисляването.

Отработените часове се пресмятат пропорционално на законоустановеното работно време.

Важно е да се знае, че за периодите, в които хората се осигуряват за втора пенсия в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент, определен до 31 декември 2018 г., се намалява със средно претеглен коефициент, представляващ съотношение между размерите на осигурителните вноски за УПФ и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.

Той обаче не се намалява, ако към датата на разпореждането за отпускане на пенсията човекът е с променено осигуряване, тоест е прехвърлил парите си от частния фонд във фонд „Пенсии“ на НОИ.

Материалът Ето кои пенсионери получават висок коефициент при пенсиониране е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text
error: Съдържанието на сайта е защитено!