img

Ще пие ли някой повече минерална вода „Девин“?

/
/
/
310 Views

В резултат на замърсяване в Девинска река е измряла почти всичката риба в градската част на Девин, където има обособена зона за спортен риболов на балканска пъстърва.

Причина за мъртвата риба е нерегламентирано заустване от Девин ЕАД. Причината е подмяна на помпи, в следствие на което отпадъчните води от дейността на предприятието не се изпомпват до канализационната мрежа на град Девин. Заустените отпадъчни води са от производствената дейност на предприятието и с битово-фекален характер – от поддържането на санитарно-хигиенните условия в помещенията.

Ръководството на бутилиращата компания „Девин“ ЕАД призна, че е източник на замърсяването, избило рибата в река Девинска.

„Девин“ ЕАД е отговорна компания, която стриктно спазва всички законови изисквания и разпоредби. Провеждат се вътрешни ежегодни мониторингови програми и планове за управление на водите, включително чистота на речното корито и води на р. Девинска, както и отпадните води от дейността на предприятието. От 2021 година в компанията доброволно са въведени най-стриктни изисквания на Алианса за отговорно управление на водите“, това гласи официалната позиция на компанията,

Коментар по този случай направи журналистът Иван Бакалов:

Ще пие ли някой повече минерална вода „Девин“?

След като бутилиращата фабрика е пуснала такава отрова, че три километра по реката има умряла риба – пъстърва, мряна, всичко – възниква въпрос – с какво я произвеждат тая вода?

И защо никоя телевизия не пусна репортаж да покаже отровената река с умрялата риба? Отговорът е прост – защото „Девин“ е голям рекламодател. Дори БНТ, която има ограничения за реклама и е обществена, не показа бедствието.

Съвсем не е дребен въпрос това, дължат ни обяснение – каква е отровата, как се бутилира тази вода?

Аз за себе си трайно ще бойкотирам вода „Девин“, има достатъчно голям избор на води„.

Източник: plovdviv24.bg

Материалът Ще пие ли някой повече минерална вода „Девин“? е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text
error: Съдържанието на сайта е защитено!