img

Малко хора знаят в коя категория попада трудът им, а това е много важно за пенсията

/
/
/
170 Views

Има три различни категории на труд, но малко хора ги знаят и най-вече знаят към коя категория спада техния. А това има значение, защото например първата категория работещи имат среден осигурителен доход от 2332 лева. Ако са родени преди 1960-та, вноските са върху 2026 лева, а тези след това на 2348 лева.
При втора категория труд средният осигурителен доход спада до 1521 лева

При трета категория спадът е още по-голям, а това е най-масовият случай – средно 1323 лева осигурителен доход. Ето различните категории в труд и какво попада в тях.
Първа трудова категория:

Това са различни професии, които се класифицират като работа от първа категория при пенсиониране в България. Това означава, че те представляват значителен риск за здравето и безопасността, което води до по-ранна възможност за пенсиониране.

Работници, които работят под земята, като например в подземни рудници, тунели или други подземни строителни проекти. Това включва работници, инженери и директори до шеф на участък.
Спасители в мините, които са важни за безопасността при случай на аварии или катастрофи в подземните работни условия.
Професии, свързани с работа под вода като водолази, както и тези, които работят в кесони, което са специални конструкции, използвани в морското строителство.
Работници във въздухоплаването, включително пилоти, стюардеси, бордови инженери и други членове на екипажа на въздушни съдове.
Работници в атомни електроцентрали, които работят директно с експлоатацията и ремонта на определени съоръжения, както и събирането и обработката на радиоактивни отпадъци и използвано ядрено гориво.
Специалисти в атомните електроцентрали като дефектоскописти, дозиметристи и работници, които работят по дезактивация на определени части от електроцентралата.
Работници в металургията, които работят със специфични технологии и процеси за обработка на метали.
Екипажи на кораби, които са специализирани за превоз на определени видове товари, като химически вещества, нефтопродукти и въглища.
Работници, които работят в машинните отделения на плавателни съдове в морския флот, с изключение на тези в крайбрежния флот.

 

Как стои въпросът с втора категория труд?

Дейностите, които са класифицирани като работа от втора категория, когато става въпрос за пенсиониране.

Тази категория обхваща технически специалисти и ръководители, работещи под земята, включително ръководители на рудници и подземни обекти като геологически проучвателни обекти, тунели и минностроителни обекти.
Включени са работници, част от управлението на мините, работещи под земята.
Тя също така включва работници, технически специалисти и ръководители, работещи в рудници и кариери за открит добив на минерали.
Тук са включени и тези, които работят в производството, отливането и обработката на метали, но те не включват тези, посочени в предишната точка.
Включени са работниците на заводския транспорт, който обслужва металургичните цехове.
В тази категория са включени и работници, които извършват ремонт на металургични пещи, горещ ремонт на индустриални пещи, и техници обслужващи работно оборудване, технологични процеси и работни места в определени цехове и участъци.
Тази категория обхваща и работници, технически специалисти и ръководители, заети в преработката на олово за акумулатори и оловни батерии.
Също така са включени работници, занимаващи се с отливане на лагери с олово и оловни смеси, съдържащи повече от 40% олово.
Работниците, обслужващи цианови, хромови и оловни вани, също са включени.
Последната точка обхваща работници, технически специалисти и ръководители, работещи в производството на химически продукти като хлор, сода, сярна киселина, азотна киселина, амоняк и други; дозирането на суровини за производство на бои, лакове и каучукови смеси; и работата в нефтопреработвателни заводи и химически цехове.
Тази точка се отнася до работници, които са пряко включени в производството на пиротехнически устройства, експлозивни материали, барут и други подобни артикули, както и в производството, ремонта и унищожаването на боеприпаси.
Тук се включват работниците, специалистите и ръководителите, които работят постоянно в условия на йонизиращо лъчение.
В тази категория влизат работниците, заети в производството на азбест и материали, които съдържат азбест, както и тези, които произвеждат различни видове вата, като шлакова, стъклена, мергелна и базалтова.
Работниците, които изпълняват изолации с материалите, посочени в предходната точка, също са включени в тази категория.
Тук се включват работниците, специалистите и ръководителите до включително ръководител на смяна, които работят в производството на цимент, хидратна вар и доломит, включително и в пълначните отделения.
Работниците, заети в затворени помещения, където се извършват дейности като трошене и мелене на силикозоопасни рудни и нерудни изкопаеми и инертни материали, също влизат в тази категория.
Това са работници, които работят в промишленото производство на керамични, порцеланово-фаянсови и огнеупорни изделия, като рингови пещи.
Работници, които работят в производството на карбид, също са включени.
Работниците, специалистите и ръководителите, които работят във фабрики за обогатяване на въглища и руди и в брикетни фабрики, също попадат в тази категория.
Тук влизат локомотивни машинисти и помощник-машинисти, които работят както в експлоатационните условия на Българските държавни железници, така и по време на изграждане и ремонт на железни пътеки.
Тази точка включва машинистите и помощниците на машини, свързани с изграждането и поддържането на железния път.
Тази категория обхваща работниците и специалистите, които работят в софийското метро.
Водачите на автобуси и тролейбуси, както и управителите на трамваи в градските обществени транспортни системи в градовете с население над 300 хил. души, които работят според график и управляват превозни средства с повече от 40 места;
Водачите на автобуси и тролейбуси, работещи в градския транспорт, извън тези в големите градове (описани в предишната точка), които управляват превозни средства с повече от 60 места;
Водачите на товарни автомобили, които могат да превозят товари с тегло 12 тона или повече;
Екипажите на кораби от морския и речния транспорт, изключвайки онези, споменати в предишните точки, както и екипажите на кораби от крайбрежния флот;
Служители в ТЕЦ (Термоелектрически централи), работещи с твърдо гориво, включително работници, инженери и управленски персонал до ръководител на производствен отдел;
Работници, извършващи задачи в затворени съдове или в двойните корпуси на кораби при корабостроене и кораборемонт;
Специалисти, работещи в корабостроенето и кораборемонта, като например хелингисти и корпусници;
Ръководители на полети в международни летища, включително лицензирани радарни и процедурни контролери;
Работници от аварийно-ремонтни екипи, обслужващи електропреносни линии и мрежи;
Служители, работещи на радиорелейни, телевизионни и УКВ честотни модулации в станциите на връх Ботев и връх Ореляк;
Служители, отговорни за монтажа и поддръжката на антенна и мачтова телекомуникационна техника, което включва работа на височина над 30 метра;
Работници, изпълняващи задачи по изграждане и поддръжка на инженерни съоръжения на височина над 50 метра;
Служители, използващи духачи за производство на стъклени изделия;
Оператори на линии и други в производството на плоско стъкло;
Оператори на автоматизирани машини и линии за производство на стъклени изделия;
Работници, постоянно заети с обработка на сурови кожи в определени цехове и отделения;
Работници, инженери и управленски персонал, работещи в текстилната индустрия, конкретно в тъкачниците; работници, работещи в багрилници, отделения за печат, боядисване и обработка на текстил;
Работници, които редовно работят в хладилни помещения за дълбоко замразяване при температура под минус 10 градуса Целзий;
Работници, обслужващи подземните канализационни системи и съоръженията за отпадъчни води в населените места;
Циркови артисти, включително акробати, гимнасти, балансьори и еквилибристи;
Музиканти, свирещи на духови инструменти.

Всички хора, които не са обхванати от горните точки са в третата, средно най-ниско заплатена категория труд

Материалът Малко хора знаят в коя категория попада трудът им, а това е много важно за пенсията е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text
error: Съдържанието на сайта е защитено!