img

Ето как ще се променят пенсиите в България през 2024 и 2025 година

/
/
/
1082 Views

В 2024 г., според проекциите в средносрочната бюджетна рамка, пенсиите ще бъдат коригирани с 9,6% от 1 юли според така нареченото „швейцарско правило“. Това би довело до минимална пенсия от 573,25 лв. и средна стойност от 820,66 лв.

През 2025 година, очаква се допълнително увеличение на пенсионните суми с 7,6% съобразно същото правило. Така, след две години, пенсионерите биха получавали средно 883 лв., а най-малката пенсия ще се повиши до 616,82 лв.

От тази прогноза не става ясно дали ще има някакви отделни преизчислявания, увеличавания на коефициентите за стаж или нещо друго.

Според бюджетната прогноза за периода 2023-2025 година., се очаква повишаване на минималните пенсионни размери за осигурителен стаж и възраст, както и на социалните пенсии за старост и свързаните с тях придобивки, съгласно процентите по чл. 100 на КСО. Това е резултат от факта, че правителството определя размера на тези пенсии, които в последните години са били по-динамични от други.

Въпреки това, през следващите години до 2025 година, максималната пенсия ще бъде задържана на ниво 3400 лв.

Следва да се отбележи, че „швейцарското правило“ не е било изпълнено във всички свои аспекти през годините. От 2017 до 2019 година., пенсиите бяха коригирани спрямо целия период на стажа. Това водеше до поетапно увеличаване на значението на всяка работна година във формулата. Така, правилото бе прилагано към тази пропорция, а не към общия размер на пенсията през 2017 и 2018 година. В резултат на това, за тези 3 години бе направено ново изчисление, аналогично на ситуацията от 25 декември 2021 г., но с по-нисък процент – 1,35.

ADVERTISEMENT

През 2017 година, тежестта на една година стаж беше оценена на 1,126, за 2018 година тя беше 1,169, а за 2019 година беше 1,2. Допълнително, през 2018 и 2019 година, беше приложен фиксиран процент на увеличение – 3,8% и 5,7% съответно. Пенсионерите ползваха по-благоприятното увеличение за тях от двете – от стаж или от процент.

Според бюджетните закони за ДОО за 2010 година, 2011 година и 2012 година., тези години бяха определени като „нулеви“ и не беше извършено актуализация на трудовите пенсии според чл. 100 от КСО, в сила от 1 юли на съответната година.

В нашата страна средният период за получаване на пенсия е около 21 години и 4 месеца, а средната възраст на пенсионерите е 73 години и 5 месеца. Това показва, че продължителността на пенсиониране е удължена като период с 6 месеца. Преди десетилетие, средният период за получаване на пенсия е бил 20 години и 8 месеца.

Материалът Ето как ще се променят пенсиите в България през 2024 и 2025 година е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text
error: Съдържанието на сайта е защитено!