img

Голяма промяна в пенсиите. Засяга всички категории

/
/
/
320 Views

От 01.01.2024 г. изискуемата възраст за придобиване право на пенсия по чл.68, ал.1 и 2 от КСО ще нарасне с 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете, а необходимият осигурителен стаж ще се увеличи с 2 месеца и за двата пола.

Това е записано в Плана за 2023 – 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), цитиран от Pariteni.bg.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за всички останали категории лица (работещи в условията на първа и втора категория труд, учители, работещи в специалните ведомства и др.) ще се увеличи с два месеца, с изключение на изискуемата възраст по чл.69б, ал.1 и 2 от КСО, която се за жените ще се повиши с четири месеца.

От началото на тази година изискуемата възраст за придобиване право на пенсия по общия ред се увеличи с 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете, а необходимият осигурителен стаж –  с 2 месеца и за двата пола.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за всички останали категории лица (работещи в условията на първа и втора категория труд, учители, работещи в специалните ведомства и др.) нарасна с два месеца, с изключение на изискуемата възраст по чл. 69б, ал. 1 и 2 от КСО, която за жените се повиши с четири месеца. Възрастта за придобиване право на пенсия при 15 години действителен осигурителен стаж се увеличи с 2 месеца от началото на 2023 г.

Освен тези мерки, в плана са предвидени и такива за нарастване на дохода на пенсионерите. Те предвиждат пенсиите, отпуснати до 31 декември 2023 г., да се увеличат по швейцарското правило от 1 юли догодина с 9,6 на сто.

Така минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО ще се увеличи до 573,25 лв.  при 523,04 лева сега. Предвижда се социалната пенсия за старост също да нарасне с 9,6 на сто и да стане 303,20 лв. при 276,64 лева сега.

Материалът Голяма промяна в пенсиите. Засяга всички категории е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text
error: Съдържанието на сайта е защитено!