img

Безлихвен кредит до 1500 лв- ето кой, как и къде може да кандидатства

/
/
/
367 Views

Правителството взе решение да увеличи акционерното участие на държавата в капитала на Българска банка за развитие, като целта е да бъде насочен финансов ресурс към търговските банки, които ще посредничат в процеса за предоставяне на безлихвен кредит на граждани и фирми, засегнати от кризата. Мярката е част от икономическите мерките на държавата за подпомагане на засегнати от коронавируса.

Хората, които са в неплатен отпуск или са самоосигуряващите се, заради ограниченията, наложени заради разпространението на коронавируса, ще могат да теглят безлихвени кредити до 1500 лева, гарантирани от държавата.

Основни изисквания към кандидатите за получаване на безлихвен кредит са:
Лицето трябва да е в неплатен отпуск;
Или да е Самоосигуряващ се;
Наличие на трудово правоотношение най-малко 6 месеца назад от момента на кандидатстване;
Лицето не трябва да има задължения в Централен кредитен регистър с просрочия над 90 дни.

Условия на кредита:
Максимална сума за кандидатстване до 1500 лв. ;
Без лихви и такси;
Предоставяне на гратисен период от 6 до 12 месеца;
Максимален срок на изплащане 24 месеца;
Еднократно усвояване.

Бързите безлихвени заеми ще се отпускат от търговските банки. Държавата ще играе ролята на гарант през Българската банка за развитие (ББР), която ще бъде капитализирана за целта с 200 млн. лв. Идеята на мярката е да се подпомогнат хората, останали временно без заплати, но запазили работните си места. Отпуснатите безлихвени заеми се предвижда да бъдат вписвани в специално създаден за целта регистър, в който банките ще могат да проверяват дали лицето не е получило вече финансиране.

Според условията на програмата едно лице ще може да кандидатства и получи само един кредит от всички банки, заявили участие да предоставят безлихвени кредити. Търговските банки не са задължени по никакъв начин да участват в тази програма на ББР. Желанието им да вземат участие е напълно доброволно и признак на социална отговорност в трудната ситуация. Все още не е ясен списъкът с банките, при които ще се предоставят заемите.

източник: izbiram.bg

error: Съдържанието на сайта е защитено!